BAN QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN XIN THÔNG BÁO:


Để phục vụ tốt hơn cho các thành viên CLB Kết Bạn - Báo Lao Động chúng tôi xin phép thay thế giao diện Diễn đàn CLB Kết Bạn cũ sang Diễn đàn CLB Kết Bạn mới mang tên gọi là Trạm Yêu.
Vì vậy
Diễn đàn CLB Kết Bạn xin thông báo đến các thành viên: Từ ngày 1/1/2017 Diễn đàn Kết Bạn sẽ đổi địa chỉ sang http://tramyeu.laodong.com.vn/.
Các thành viên xin lưu ý!!!